Финансов анализатор

Full-stack NodeJS and Angular 8 Developer

ФИНАНСОВИТЕ АНАЛИЗАТОРИ не са това, което бяха. Те са динамични, проактивни, креативни и отговорни (е, някои качества са си същите). Ако и ти си такъв, продължавай да четеш.

Финансовият анализатор също така има:


• Висше образование (финанси, счетоводство или релевантно)
• Напреднало ниво на владеене на MS Office Excel
• Опит в работата с ERP системи /Dynamics NAV се счита за предимство/
• Проактивен подход към решаване на задачи и проблеми
• Oпит при анализ на матрично структурирана организация се счита за предимство
• Умения за организиране и управление на процеси
• Отговорност, организираност и инициативност при изпълнение на служебните задължения
• Умения за работа в динамична среда

Ако все още чувстваш, че описваме теб, ето какво ще прави Финансовият анализатор:

• Анализ на финансовите данни на дружеството периодично
• Изготвяне и представяне на Бизнес план /обобщен и по структурни единици/ и представянето му пред ръковод твото
• Изготвяне на бюджети по проекти на компанията
• Изготвяне на периодичен анализ на финансовите данни на дружеството – /обобщен и по структурни единици/
• Подготовка и анализиране на резултатите от изпълнението на договори и проекти
• Проследяване на събираемостта на вземанията, предприетите мерки, очакван резултат и реален ефект
• Прогнозиране на резултатите на дружеството и планиране

Ако имаш идеи за подобряване на процеса при финансовите анализи, които да подобрят отчетността; ако си инициативен и искаш да вземаш участие при изготвянето на финансовите модели, формуляри и процеси – изпрати ни твоята автобиография!

Ще поканим на среща само одобрените по документи кандидати.
Всички лични данни са защитени съобразно българското и европейското законодателство.

КАНДИДАТСТВАЙ ПО ТАЗИ ОБЯВА

Do not forget to specify the "Job Name" you are applying for.

Go to top