Mid-Senior Android Developer

Mid-Senior Android Developer

Позицията:

Ежедневната дейност на двамата Андроид разработчици ще бъде създаване на нови приложения, започвайки с нов начин за правене на HTML5 игрите като Native такива. Професионалистите ще има възможността да вземат участие в целия процес на разработване – от архитектура през функционалност до готов продукт.

Технологични знания и умения:

# Java;
# Kotlin;
# Android Native Studio;
# Всякакви допълнения като MVVM, Rx, Retrofit, Butter knife и т.н., които са част от опита, са добре дошли;
# Разбира се, опит с разработване и качване на игри в Google Play Store;
# Минимум 3 години опит.

Човекът:

& Широкоскроен човек, който/която може да общува с положителна нагласа към отсрещната страна.
& Екипната работа да е удоволствие, когато се налага да я има, за да се постигнат оптимални резултати.
& Самостоятелните задачи да се изпълняват на база на личната дисциплина.
& Желание и готовност да се учат нови неща и да следва цялостно развитие на човека, екипа и компанията.

Предложението:

% Новосъздаденият екип ще работи в споделен офис.
% Постоянен трудов договор на пълен работен ден.
% Възнаграждението – ще постигнем споразумение.

Благодарим Ви за вниманието. С удоволствие ще разгледаме всяка кандидатура и ще поканим на среща само одобрените по документи професионалисти.
Всички лични данни са защитени съобразно българското и евролейското законодателство. Агенция за подбор на професионалисти „ИнВижънс“ ЕООД с лиценз №2420 от 19.12.2017г

APPLY FOR THIS JOB

Do not forget to specify the "Job Name" you are applying for.

Go to top