PHP Developer

php developer

Добър ден, Нека Ви разкажем за българската продуктова компания „Техно Фарм“, чиито разработки подпомагат българското земеделие. Това са геопространствени приложения, фокусирани върху дистанционното наблюдение, изследване и анализиране на почвата, използване на GPS и IoT. „Техно Фарм“ е единствената компания в България, предлагаща този тип продукти. Екипът им се състои от софтуерни специалисти, бизнес анализатори, учени и инженери с задълбочени познания по наблюдения на Земята от Космоса, агрономията и горското стопанство.

В настоящия момент желаем да присъединим още един опитен PHP програмист.
Ето с какво ще бъде ангажиран/а на ежедневна база:
: ∞ Въвеждане на нови функционалности и усъвършенстване на съществуващите;
∞ Способност да работи самостоятелно по отделни задачи и да отговаря на определени програмни стандарти;
∞ Участие в дейности, свързани с разработване и поддържане на софтуерни продукти;
∞ Тясно сътрудничество с продуктовите мениджъри.

Ето и необходимите знания и умения:
∞ Над 3 години опит с PHP, обектно-ориентирано програмиране и MVC модела;
∞ Релационни бази данни - PostgreSQL, MySQL or Oracle;
∞ Една или повече от PHP frameworks - Laravel/ Zend / Symfony/ Prado/ Yii/ CodeIgniter;
∞ Опит с JavaScript frameworks; ∞ Опит с SVN or Git;
∞ Високо ниво на писмения и говорим английски език.

Прекрасно допълнение са:
∞ PostGIS или имплементиране на друга пространствена база данни;
∞ GeoServer, QuantumGIS и познания в WMS и WFS протоколите;
∞ JavaScript frameworks - OpenLayers, Angular2;
∞ Опит с уеб-базирани APIs;
∞ Unix/Linux базирана среда.

А ето и какъв разкошен човек търсим:
∞ Съвестен и отговорен човек, способен да работи и самостоятелно, и в сътрудничество;
∞ Широко-скроена личност, чието желание за работа произлиза от амбицията за подпомагане на хората чрез отличен продукт.

И, не на последно място, ето какво би предложила „Техно Фарм“ на точния човек:
∞ Обучения и възможности за професионално развитие;
∞ Работен процес на методологията Scrum
∞ Работа в екип с квалифицирани специалисти;
∞ Допълнителни социални придобивки; ∞ Стандартно и гъвкаво работно време;
 ∞ Да, и възнаграждение, което ще обсъдим в лична среща.


И ето сега е моментът да изразите Вашето желание да станете част от екипа на „Техно Фарм“.

Благодарим Ви за вниманието. С удоволствие ще разгледаме всяка кандидатура и ще поканим на среща само одобрените по документи професионалисти.
Всички лични данни са защитени съобразно българското и евролейското законодателство.

Агенция за подбор на професионалисти „ИнВижънс“ ЕООД с лиценз №2420 от 19.12.2017г.

APPLY FOR THIS JOB

Do not forget to specify the "Job Name" you are applying for.

Go to top