Технически Ръководител

System Engineer

За компанията:

„Сини ООД“ стартира дейността си през 1991 година като малко производство на алуминиева дограма и стъклопакети. Това производство постепенно нараства, междувременно дейността се разширява към изграждане на метални конструкции от всякакъв тип (сгради и съоръжения), а в последствие и към монолитно строителство. През 2001 г. разширяват портфолиото от услуги с търговска дейност - продажба на алуминиеви профили и аксесоари.

Позицията:
Техническият ръководител има ангажименти да:
≈ Работи с конструктивна, архитектурна и технологична документация съпровождаща строително-инвестиционния процес;
≈ Осъществява ежедневно планиране и контрол върху работата на отделните звена свързани със СМР;
≈ Следи за стриктното спазване на графика и технологията за строителство, както и техническата изправност на машините и съоръженията;
≈ Изпълнява функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството;
≈ Изготвя спесификации за необходими материали, да извършва поръчките им и да проследява и контролира влагането;
≈ Изготвя количествено-стойностни сметки и оферти за изпълнените СМР;
≈ Прави отчети на изпълнените СМР от подизпълнителите ;
≈ Изготвя отчети за наряди на работниците

Технологични знания и умения:
≈ Образование: Висше строително;
≈ Компютърни умения -Word, Excel, ACAD.


Човекът:
≈ Мин. 5 год. опит като Технически ръководител на жилищни, административни или промишлени сгради, или метални конструкции;
≈ Организиран, стриктен и в същото време отзивчив и търпелив;
≈ Комуникативен и енергичен;
≈ Шофьорска книжка и личен автомобил.

Предложението
: ≈ Разкошният екип на “СИНИ ООД” работи в офис на бул. „Рожен 96“, София;
≈ Постоянен трудов договор на пълен работен ден.
≈ Възнаграждението е стабилно, колкото и самите сгради на фирмата

Благодарим Ви за вниманието.
С удоволствие ще разгледаме всяка кандидатура и ще поканим на среща само одобрените по документи професионалисти.
Всички лични данни са защитени съобразно българското и евролейското законодателство. Агенция за подбор на професионалисти „ИнВижънс“ ЕООД с лиценз №2420 от 19.12.2017г.

APPLY FOR THIS JOB

Do not forget to specify the "Job Name" you are applying for.

Go to top