iOS Developer

iOS Developer

„ИнВижънс“ е агенция за подбор на професионалисти, специализирана в създаването и разрастването на екипи в сферата на информационните технологии. Нашият партньор, „Eden Tech Labs“, има желание и възможност да присъедини още един iOS Developer към екипа им.

Компанията:

„Eden Tech Labs“ е сравнително млада компания, фокусирана върху разработването, поддържането и подобрението на мобилни приложения и игри, които използват AR и ML, за международни клиенти в различни браншове.

Позицията:

iOS Developer ще има възможността да влезе в екип, който разработва нови мобилни приложения, поддържа и подобрява съществуващи такива.

Технологични знания и умения:

• Objective-C, SWIFT;
• Core Data, Core Animation, др.;
• Познаване на връзката между RESTful APIs, iOS приложенията и back-end;
• Всички допълнителни компетенции ще бъдат високо оценени;
• Опит в iOS разработките поне 2 години.

Човекът:

• Широкоскроен индивид, който/която може да комуникира с положителна нагласа към отсрещната страна.
• Екипната работа да е удоволствие, когато се налага да я има, за да се постигнат положителни резултати.
• Самостоятелните задачи да се изпълняват без необходимост от супервизия;
• Желание и готовност да се учат нови неща и да следва цялостно развитие на човека, екипа и компанията.

Предложението:

• Разкошният екип на“Eden Tech Labs” работи в офис в кв. „Хладилника“ – храни, напитки и релакс зона.
• Постоянен трудов договор на пълен работен ден.
• Индивидуално избрана машина, на която ще се работи.
• Възнаграждението – съобразено с индивидуалните характеристики.

Благодарим Ви за вниманието. С удоволствие ще разгледаме всяка кандидатура и ще поканим на среща само одобрените по документи професионалисти.
Всички лични данни са защитени съобразно българското и евролейското законодателство.

Агенция за подбор на професионалисти „ИнВижънс“ ЕООД с лиценз №2420 от 19.12.2017г.

APPLY FOR THIS JOB

Do not forget to specify the "Job Name" you are applying for.

Go to top